VINN EN VESPA PÅ STREGA
Alle som spiser på Strega i 2018 er med i trekningen om å vinne en knallrød Vespa fra R&B Scooter! 

For å delta må du spise på Strega i løpet av 2018 og anmelde oss på TripAdvisor. Anmeldelsen må være oppriktig og uansett hvilken karakter du gir eller hvilken tilbakemelding du skriver så er du med i trekningen.

Klikk på bilde (Over) for å komme til Strega på TripAdvisor, der du kan legge inn anmeldelse!

Lykke til!

WIN A VESPA AT STREGA
Everyone that eat at Strega in 2018 can join the competition to win a bright red Vespa from R&B Scooter! 

To join you must eat at Strega sometime in 2018 and write a review on TripAdvisor. The review must be sincere, as we value your opinion. You are in the competition no matter what review, character or feedback you give.

klick on picture above to go to Strega on TripAdvisor, where you can write your review!

Best of luck!